Kompanija WINNERS DOO iz Jagodine formirana je jula 2001. godine. Pozicioniranost proizvodnih objekata je u neposrednoj blizini regionalnog puta Jagodina - Ćuprija. Komunikacija je obezbedjena prilaznim saobraćajnicama koje su asfaltirane. Postoji dobra povezanost sa privrednim punktovima u gradu, velikim potrošačkim centrima, kao i tržištem nabavke sirovina. Svoj razvojni put kompanija je gradila kroz permanentno ulaganje u proizvodne kapacitete, moderne tehnološke procese, implementaciju najviših standarda, sirovinsku bazu kao i prodajnu mrežu.